นโยบายการรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า (Trusted by ProPlugin)

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้นำเข้า (เงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกันตามยี่ห้อ รุ่น ประเภทของสินค้า) โดยเงื่อนไขการรับประกัน จะระบุไว้ใน website ของสินค้านั้นๆ หรือท่านสามารถสอบถามได้ขณะสั่งซื้อ การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวสินค้าเท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยยึดวันที่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นสำคัญ

สำหรับสินค้าเสียภายใน 15 วัน ที่ซื้อจาก ProPlugin นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 15 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน* ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 3. ทางบริษัทฯ ทดสอบแล้วว่าสินค้ามีอาการเสียจริง
 4. คืนอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดให้ครบถ้วน เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ สภาพสินค้าจะต้องสมบูรณ์เหมือนใหม่และไม่มีรอย
 5. กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 15 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ ทางบริษัทฯจะเสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม หรือเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันก่อนทุกครั้ง 

**โปรดแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาด้วยทุกครั้ง**

สำหรับสินค้าเสียในระยะเวลาประกันที่ซื้อจาก ProPlugin กรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังจาก 15 วัน ลูกค้าสามารถส่งคืนเข้าศูนย์เพื่อรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือส่งมาที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการซ่อมหรือเคลม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ซ่อม หรือ เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของแต่ละบริษัทผู้ผลิต / ผู้นำเข้า 
 2. กรณีซ่อมไม่ได้และไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเปลี่ยนให้ การเปลี่ยนจะทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 3. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน*


กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin จะได้รับการประกันในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับ ประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

 •  การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น • ความประมาทซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม  หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางบริษัทฯ 
 •  ไม่มีหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ (Serial Number) หรือ ถูกลบหรือแก้ไข 
 •  การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน 
 •  สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ  PCB มีลาย ปริ้นท์ขาด มีแมลง มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น 
 •  สินค้าประเภทหูฟังทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมกรณีสายขาดใน 
 •  สินค้าประเภทลำโพงและตู้แอมป์ทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมดอกลำโพง 

หมายเหตุ : ไม่รับซ่อมหรือรับฝากซ่อมสินค้าที่ทางบริษัทไม่ได้ขายออกไปในทุกกรณี

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพของสายสัญญาณ PROTONE ทาง ProPlugin CARE จึงมีนโยบายรับประกัน สายสัญญาณ PROTONE เป็นเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 • หากพบสินค้าชำรุดเกิดจากขั้นตอนการผลิตภายใน 15วัน ลูกค้าสามารถส่งกลับมาแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วก่อนส่งถึงลูกค้า 
 • สินค้ารับประกัน 1ปี กรณีจุดเชื่อมต่อมีปัญหาสามารถส่งแก้ไขได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สายจะต้องไม่ขาดใน  (ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ) และคอนเนคเตอร์ไม่หลุดจากสายหรือชำรุดหักงอ ลูกค้าสามารถส่งมาให้แก้ไขได้ภายใน ระยะเวลา 1ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จหรือแพ็กเกจของสาย ที่มี serial number ของสินค้ามา ด้วยทุกครั้ง 
 • สำหรับสินค้านอกเงื่อนไข 15วัน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ โดยจะประเมิณราคาและแจ้งลูกค้าก่อน ส่งกลับ  

ติดต่อรับบริการได้ที่

ProPlugin Care

เลขที่ 677/88 ซ.ลาดพร้าว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร.081-910-6949 

Line ID : @ProPluginCARE

เวลาเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:30 น. – 18:30 น.

เวลาปิดทำการหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าแต่ละแบรนด์

ADAM AUDIO5 ปี*F-series ประกัน 2ปี / รุ่นอื่นประกัน เพิ่ม 3 ปี เป็น 5ปี เมื่อลงทะเบียนที่
https://www.adam-audio.com/en/my-adam/registration
Audio Engine3 ปี
Focusrite3 ปี
Novation3 ปี
sE Electronics3 ปีลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่  http://www.seelectronics.com/register-a-product ( 2 ปี สำหรับ สินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)
Synco1 ปี
Sonar Work2 ปี
Austrian Audio2 ปี 
Westone2 ปี 
Ableton1 ปี 
Aston Microphone3 ปีสำหรับสินค้า Aston ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ https://www.astonmics.com/EN/my-aston (2 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)
AKAI1 ปี 
Alesis1 ปี 
APOGEE1 ปี 
Audix1 ปี 
BLUE1 ปี 
DENON1 ปี 
IK Multimedia1 ปี 
ICON1 ปี 
iFi-Audio1 ปี 
KRK1 ปี 
MACKIE1 ปี 
MEE Audio1 ปี 
Native Instruments1 ปี 
RODE2 / 5 / 10 ปีสำหรับสินค้า RODE ที่ลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ https://warranty.rode.com/ เฉพาะรุ่น ตามที่เงื่อนไขกำหนด (1 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)
RANE1 ปี 
ROLI1 ปี 
Sabinetek1 ปี 
TASCAM1 ปี 
Townsend Labs1 ปี 
Universal Audio1 ปี 
V-MODA1 ปีประกัน 1ปี และ 2ปี เฉพาะรุ่นที่ระบุไว้ ข้างกล่อง
AKG1 ปี 
Audio Technica1 ปี 
Beoplay1 ปี 
Blackmagic1 ปี 
Beyerdynamic1 ปี 
Clef Audio1 ปี 
Fiio1 ปี 
Fender1 ปี 
Harman Kardon1 ปี 
Jabra1 ปี 
JBL1 ปี 
Klipsch1 ปี 
KORG1 ปี 
Marshall1 ปี 
M-Audio1 ปี 
MIFO1 ปี 
MidiPlus1 ปี 
Pioneer1 ปี 
Plantronics1 ปี 
Presonus1 ปี 
Roland1 ปี 
Samson1 ปี 
Saramonic1 ปี 
Sennheiser1 ปี 
Shure1 ปี 
Sonos1+1 ปีเมื่อลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3r36PRX ภายใน 15 วัน หลังจากซื้อสินค้า
Soundcraft1 ปี 
YAMAHA1 ปี 
ZOOM1 ปี 
Nexigo1 ปี
UDG1 ปี
Wavebone1 ปี
Optimal Audio1 ปี
DENON DJ1 ปี
DENON PRO1 ปี