นโยบายการรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า (Trusted by ProPlugin)

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้นำเข้า (เงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกันตามยี่ห้อ รุ่น ประเภทของสินค้า) โดยเงื่อนไขการรับประกัน จะระบุไว้ใน website ของสินค้านั้นๆ หรือท่านสามารถสอบถามได้ขณะสั่งซื้อ การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวสินค้าเท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยยึดวันที่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นสำคัญ

สำหรับสินค้าเสียภายใน 15 วัน ที่ซื้อจาก ProPlugin นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 15 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน* ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 3. ทางบริษัทฯ ทดสอบแล้วว่าสินค้ามีอาการเสียจริง
 4. คืนอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดให้ครบถ้วน เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ สภาพสินค้าจะต้องสมบูรณ์เหมือนใหม่และไม่มีรอย
 5. กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 15 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ ทางบริษัทฯจะเสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม หรือเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันก่อนทุกครั้ง 

**โปรดแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาด้วยทุกครั้ง**

สำหรับสินค้าเสียในระยะเวลาประกันที่ซื้อจาก ProPlugin กรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังจาก 15 วัน ลูกค้าสามารถส่งคืนเข้าศูนย์เพื่อรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือส่งมาที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการซ่อมหรือเคลม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ซ่อม หรือ เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของแต่ละบริษัทผู้ผลิต / ผู้นำเข้า 
 2. กรณีซ่อมไม่ได้และไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเปลี่ยนให้ การเปลี่ยนจะทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 3. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน*


กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกันสินค้า

 

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin จะได้รับการประกันในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับ ประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

 • การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น
 • การติดตั้งหรือการใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี ผิดประเภท ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • ความประมาทซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ-  การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางบริษัทฯ
 • ไม่มีหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ หรือ ถูกลบหรือแก้ไข
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน- สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลาย ปริ้นท์ขาด มีแมลง มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 • สินค้าประเภทหูฟังทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมกรณีสายขาดใน
 • สินค้าประเภทลำโพงและตู้แอมป์ทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมดอกลำโพง

 

ติดต่อรับบริการได้ที่

ProPlugin Care

เลขที่ 677/88 ซ.ลาดพร้าว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร.081-910-6949 

Line ID : @ProPluginCARE

เวลาเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 น. - 18:30 น.

เวลาปิดทำการหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าแต่ละแบรนด์

แบรนด์ระยะเวลารับประกันหมายเหตุ
ADAM AUDIO 5 ปี

สำหรับสินค้า ADAM AUDIO ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่

https://www.adam-audio.com/en/my-adam/registration ( 2 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)

Audio Engine 3 ปี สำหรับสินค้า Audio Engine ที่ซื้อตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป (และ 1 ปี สำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้า)
Focusrite 3 ปี สำหรับสินค้า Focusrite ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (และ 1 ปี สำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้า)
Novation 3 ปี สำหรับสินค้า Novation ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (และ 1 ปี สำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้า)
sE Electronics 3 ปี สำหรับสินค้า sE Electronics ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ http://www.seelectronics.com/se-product-registration ( 2 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน และ 1 ปี สำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้า)
Synco 1 ปี
Sonar Work 2 ปี
Austrian Audio 2 ปี  
Westone 2 ปี  
Ableton 1 ปี  
Aston Microphone 3 ปี

สำหรับสินค้า Aston ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่

https://www.astonmics.com/EN/my-aston (2 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)

AKAI 1 ปี  
Alesis 1 ปี  
APOGEE 1 ปี  
Audix 1 ปี  
BLUE 1 ปี  
DENON 1 ปี  
IK Multimedia 1 ปี  
ICON 1 ปี  
iFi-Audio 1 ปี  
KRK 1 ปี  
MACKIE 1 ปี  
MEE Audio 1 ปี  
Native Instruments 1 ปี  
RODE 2 / 5 / 10 ปี

สำหรับสินค้า RODE ที่ลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ https://warranty.rode.com/

เฉพาะรุ่น ตามที่เงื่อนไขกำหนด (1 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)

RANE 1 ปี  
ROLI 1 ปี  
Sabinetek 1 ปี  
TASCAM 1 ปี  
Townsend Labs 1 ปี  
Universal Audio 1 ปี  
V-MODA 1 ปี (และ 2ปี เฉพาะรุ่นที่ระบุไว้ข้างกล่อง)
AKG 1 ปี  
Audio Technica 1 ปี  
Beoplay 1 ปี  
Blackmagic 1 ปี  
Beyerdynamic 1 ปี  
Clef Audio 1 ปี  
Fiio 1 ปี  
Fender 1 ปี  
Harman Kardon 1 ปี  
Jabra 1 ปี  
JBL 1 ปี  
Klipsch 1 ปี  
KORG 1 ปี  
Marshall 1 ปี  
M-Audio 1 ปี  
MIFO 1 ปี  
MidiPlus 1 ปี  
Pioneer 1 ปี  
Plantronics 1 ปี  
Presonus 1 ปี  
Roland 1 ปี  
Samson 1 ปี  
Saramonic 1 ปี  
Sennheiser 1 ปี  
Shure 1 ปี  
Sonos 1+1 ปี

เมื่อลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3r36PRX ภายใน 15 วัน หลังจากซื้อสินค้า

Soundcraft 1 ปี  
YAMAHA 1 ปี  
ZOOM 1 ปี