โปรโมชั่น Universal Audio แจกฟรี Auto-Tune, Helios & UA Plug-ins

 

โปรโมชั่น Universal Audio

แจกฟรี Auto-Tune, Helios & UA Plug-ins

        คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจาก Universal Audio เมื่อซื้อ Apollo Twin X QUAD, Apollo Twin X DUO หรือ Twin USB, Apollo Twin MkII DUO, Apollo Solo หรือ Solo USB รับ Plugin Heritage editions พร้อม Platinum plug-in suite มูลค่าสูงสุดกว่า $1,543 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เช่น Antares, Helios, Teletronix และอีกมากมาย ฟรีทันที !

Apollo รุ่นไหนแถมปลั๊กอินอะไรบ้าง

 

1. Apollo Twin X QUAD

 • Antares Auto-Tune Realtime Advanced
 • Helios Type 69 Preamp & EQ
 • Teletronix LA-3A
 • V76 Preamp
 • Century Tube Channel Strip
 • EP-34 Tape Echo
 • Oxide Tape Recorder

มูลค่ารวมกว่า 1,543 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 

2. Apollo Twin X DUO or Twin USB

 • Antares Auto-Tune Realtime Access
 • Helios Type 69 Preamp & EQ
 • Teletronix LA-3A
 • Century Tube Channel Strip
 • EP-34 Tape Echo
 • Oxide Tape Recorder

มูลค่ารวมกว่า 1,144 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 

3. Apollo Twin MkII DUO

 • Antares Auto-Tune Realtime Access
 • Helios Type 69 Preamp & EQ
 • Century Tube Channel Strip
 • EP-34 Tape Echo
 • Oxide Tape Recorder

มูลค่ารวมกว่า 945 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 

4. Apollo Solo or Solo USB

 • Antares Auto-Tune Realtime Access
 • Century Tube Channel Strip
 • EP-34 Tape Echo
 • Oxide Tape Recorder

มูลค่ารวมกว่า 646 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 

หมายเหตุ : สำหรับใครที่มีปลั๊กอินที่แถมมาให้เพิ่มเติมในช่วงก่อนหน้านี้ สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมได้เลยทันทีจากเว็บไซต์ Universal Audio ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564Related Products