08 / 2020

KRK RP5 Gen4 กับเทคนิคการปรับ EQ ลำโพงมอนิเตอร์ให้เหมาะกับห้องทำงาน
การบันทึกเสียงเครื่องดนตรีด้วยไมค์ Small Diaphragm
เทคนิคการตั้งลำโพงมอนิเตอร์ในโฮมสตูดิโอ
บันทึกเสียงแบบครบทั้งวง โดยใช้ Mixer
การทำกลอง MIDI ให้สมจริง ด้วยกลองไฟฟ้า
Audio Interface และพื้นฐานการบันทึกเสียงสำหรับมือใหม่
การตั้งค่าไมโครโฟน ให้รับกับความถี่ตามชนิดของเครื่องดนตรี
การบันทึกเสียงกีต้าร์ไฟฟ้าให้ได้คุณภาพดีที่สุด
การบันทึกเสียงทั้งในและนอกสถานที่ด้วย Handheld Recorder
วิธีการบันทึกเสียงนอกสถานที่ด้วย "Portastudio"

Items 1 to 10 of 19 total

Page
แสดง ต่อหน้า