TOA BS-1030B

Availability: Out of Stock
SKU
2080198001903
2,150 THB

ตู้ลำโพงติดผนัง 2-way 30W. bass-reflex system Speaker ใช้สำหรับห้องประชุม ตู้ลำโพงห้องประชุม ประชุมสัมมนา ลำโพงติดผนังห้องเรียน โรงแรม ลำโพงงานติดตั้ง


TOA BS-1030B เป็นลำโพง 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ สามารถปรับการใช้งานเป็นระบบ 100 V 70 V หรือ ระบบ 8 โอห์มได้ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องขยายเสียงขนาด 60 วัตต์ A-2060 หรือ เครื่องขยายเสียงขนาด 120 วัตต์ A-2120 หรือ เครื่องขยายเสียงขนาด 240 วัตต์ A-2240 นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องขยายเสียงของยี่ห้อ TOA รุ่นอื่นๆอีกได้ TOA BS-1030B เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องบรรยายขนาดเล็กถึงปานกลาง ติดตั้งลักษณะเสียงตามสายในห้องที่ต้องการระบบเสียงที่นุ่มนวลขึ้น


ลำโพง TOA รุ่น BS –1030B

  • เป็นลำโพงชนิด 2 ทาง Bass reflex ตัวกล่องลำโพงทำจากเรซิน
  • ลำโพงทนกำลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
  • สามารถต่อลำโพงได้ 3 รูปแบบ 100V,70V และ 8 โอห์ม
  • ความดังของลำโพงที่ 1 วัตต์ / 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 90 dB
  • ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 80Hz ถึง 20,000Hz
  • ขนาดของลำโพงเสียงแหลมชนิด Dome
  • ขนาดของลำโพงเสียงทุ้มไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตรชนิด Cone type
  • มีขาแขวนรูปตัว U เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแถมมาด้วย
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
Further information
More Information
Installment No
Brand TOA
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account