Sherman ZL-306+

Availability: Out of Stock
SKU
2020368000400
3,390 THB

ไมโครโฟนไร้สาย ความถี่ VHF (174.6-204.6MHz) พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณ ตัวไมค์มือถือมีมุมรับเสียงด้านหน้า ตัวรับสัญญาณมีปุ่มระดับเสียงไมโครโฟนแยกอิสระทั้ง A และ B รับส่งสัญญาณ 30 เมตร


ไมโครโฟนไร้สาย ความถี่ VHF (174.6-204.6MHz) พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณ ตัวไมค์มือถือมีมุมรับเสียงด้านหน้า ตัวรับสัญญาณมีปุ่มระดับเสียงไมโครโฟนแยกอิสระทั้ง A และ B รับส่งสัญญาณ 30 เมตร

 • ไมโครโฟนแบบมือถือ พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณ
 • ความถี่ VHF ครอบคลุมช่วงความถี่ 174.6-204.6 MHz
 • ตัวไมค์มีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอย่างเดียว
 • ตัวไมค์ใช้แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน (ใช้งานต่อเนื่อง 6ชม.)
 • ค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5%
 • ตัวไมโครโฟนกำลังส่งน้อยกว่า 10mW
 • ตอบสนองความถี่ 40Hz-20KHz
 • อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 100 dB
 • ช่องต่อสัญญาณเสียงเอาท์พุท 1/4″ Unbalance Output (Mixout) และ XLR Balance Output (A-B)
 • ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B แยกอิสระ
 • ระยะการรับ-ส่งสัญญาณ 30 เมตร (พื้นที่โล่ง)
Further information
More Information
Installment No
Brand SHERMAN
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account