Reflexion Filter สำคัญอย่างไร?

Reflexion Filter สำคัญอย่างไร?

  • Aston HALO

Reflection Filter ขนาดใหญ่ทำมารองรับการบันทึกเสียงร้อง เเละช่วยกรองเสียงอันไม่พึงประสงค์ออก

  • sE Electronics RF-X Shadow Gray

Reflexion Filter ช่วยลดเสียงรบกวนในห้อง สำหรับนักร้อง วัสดุใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ RF-X เบากว่ารุ่นก่อน แต่ยังคงความทนทานRelated Products