โปรโมชั่น Black Friday

โปรโมชั่น Black Friday


        เซอร์ไพรซ์ Black Friday จาก iZotope สุดยอด Plugin ในด้าน Production ที่ทุกคนให้การยอมรับ และที่สุดของ Plugin ที่จัดการเรื่องกับกับเสียงได้ดีที่สุด

1. Neutron 3 Advanced

จากราคาปกติ 11,900 บาท เหลือเพียง 5,990 บาท

2. Neutron 3 Standard

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 2,990 บาท

3. Neutron 3 Standard Crossgrade from any iZotope product

จากราคาปกติ 11,900 บาท เหลือเพียง 4,490 บาท

4. Neutron 3 Advanced Upgrade from Neutron 1-3 Standard

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 3,750 บาท

5. Neutron 3 Advanced Upgrade from Neutron Elements

จากราคา 11,900 บาท เหลือเพียง 4,490 บาท 

6. Neutron 3 Standard Upgrade from Vinyl

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 1,490 บาท

7. Ozone 9 Advanced

จากราคาปกติ 14,900 บาท เหลือเพียง 7,490 บาท

8. Ozone 9 Standard

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 2,990 บาท

9. Ozone 9 Standard Crossgrade from any paid iZotope product

จากราคาปกติ 14,900 บาท เหลือเพียง 4,490 บาท

10. Ozone 9 Advanced Upgrade from Ozone 5-8 Advanced

จากคาคาปกติ 5,990 บาท เหลือเพียง 2,990 บาท

11. Ozone 9 Advanced Upgrade from Ozone 5-8 Standard

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 3,750 บาท

12. Ozone 9 Advanced Upgrade from Ozone 9 Standard

จากราคาปกติ 7,490 บาท เหลือเพียง 3,750 บาท

13. Ozone 9 Advanced : Upgrade from Ozone Elements (v7-9)

จากราคาปกติ 11,000 บาท เหลือเพียง 4,490 บาท

14. Neoverb Crossgrade from any paid iZotope Product

จากราคาปกติ 5,990 บาท เหลือเพียง 2,990 บาท

15. Tonal Balance Bundle

จากราคาปกติ 20,900 บาท เหลือเพียง 10,500 บาท

16. Tonal Balance Bundle crossgrade from any paid iZotope product

จากราคาปกติ 20,900 บาท เหลือเพียง 5,990 บาท

17. Tonal Balance Bundle: Upgrade from any Ozone or Neutron Std or Adv

จากราคาปกติ 20,900 บาท เหลือเพียง 4,490 บาท

18. Mix & Master Bundle Plus

จากราคาปกติ 14,900 บาท เหลือเพียง 8,990 บาท