มิกเซอร์ ALLEN&HEATH QU32

Availability: Out of Stock
SKU
2080009000500
88,275 THB

ALLEN&HEATH QU-32 สำหรับงานแสดงสดหรือสตูดิโอ Chrome Knobs & Faders + Updated Firmware, 33 Motorized Faders, 24 Mix Outputs, 32×32 USB Recording


มิกเซอร์ ALLEN&HEATH QU32 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 32 ชาแนล QU-32 มิกเซอร์ ดิจิตอล จากแบรนด์ ALLEN&HEATH

AnalogiQ Preamps

Qu-32 features thirty-two AnalogiQTM digitally controlled preamps with advanced zero-crossing detection and a padless 1dB-step gain stage, which have been closely allied to the DSP for optimal gain accuracy and audio transparency. The analogue signal is captured by high-class, low latency 24bit analogue to digital converters, and are matched to 24bit digital to analogue converters to deliver the required high quality output. The AnalogiQTM preamp design has been refined to offer superb transparency, minimal distortion and an ultra-low noise floor, with a warm, musical sound that is missing from some digital consoles.

Qu-Drive

Qu-32 has an integrated multitrack USB recorder, providing 18 channels of 48kHz, 24bit recording and playback straight to / from your USB key or hard drive. Capturing multitrack recordings of your shows has never been so easy. A selectable stereo pair can be recorded alongside the 16 Mono channels, and multitrack audio can be played back to the 16 Mono inputs plus ST1. On top of this, Qu-Drive also provides stereo recording patchable from any pair of Mix outputs, the Main LR (pre, post, or summed to mono) or even the PAFL bus, with 2- track stereo playback to ST3.

Automatic Mic Mixer (AMM)

AMM is vital in applications such as conferences, meetings and panel discussions where a number of microphones are open at the same time. Reducing background noise and minimising the risk of feedback, the Automatic Microphone Mixer helps the engineer to manage the levels of multiple mic inputs, ensuring that each speaker’s contribution is heard clearly. The D-Classic dynamic gain sharing algorithm is inspired by industry standard automixers. Up to 16 microphone sources can be mixed at once, with each channel having a priority setting which determines its ‘weight’ in the total system gain.

dSNAKE Remote Audio Racks

Qu-32 is a self-contained mixer, so if you’ve already got the analogue cables you’re good to go. If you’re thinking of trading in the copper multicore for a Cat5 digital snake, Qu-32’s built-in dSNAKE port has you future-proofed, allowing connection to a remote AB168, AR2412 or AR84 Stagebox. dSNAKE is our proprietary networking solution, boasting a transport latency of only 105us over cable runs of up to 120m / 390’. So if you’re mixing FoH you can place your I/O on the stage and run a single Cat5 cable back to the Qu-32 in the mix position.

Features

 • 32 Mono Mic/Line Inputs (TRS + XLR)
 • Recallable AnaLOGIQTM Preamps
 • 3 Stereo Inputs (TRS)
 • 24 Mix Outputs (XLR)
 • 4 Stereo Groups (switchable to Mix mode)
 • Up to 11 Monitor Mixes (4 mono + 7 stereo)
 • 2 Stereo Matrix Outs
 • 4 FX Engines
 • 4 dedicated FX Sends / Returns
 • 4 Mute Groups
 • 4 DCA Groups
 • AES Digital Out
 • 32×32 USB Audio Interface
 • dSNAKETM Remote Audio Port
 • 33 Motor Faders
 • 7” Touchscreen
 • 10 Soft Keys
 • Trim, polarity, HPF, gate, insert, 4-band PEQ, compressor, delay on all Inputs
 • Insert, 4-band PEQ, 1/3 octave GEQ, compressor, delay on all Outputs
 • Automatic Mic Mixer
 • Channel Ducker on all inputs
 • ProFactory Mic Presets
 • RackFX Library
 • Built-in Signal Generator
 • RTA with Peak Band indication
 • Spectrogram to aid feedback elimination and room acoustics
 • Automatic Mic Mixer
 • Qu-Drive Direct Multitrack Recording / Playback on USB drives
 • DAW MIDI Control
 • Qu-Pad iPad App
 • Qu-You iPhone / Android personal monitoring app
 • Qu-Control customisable iOS app for simple wireless control
 • Compatible with ME Personal Mixing System
 • High contrast metallic finish controls, matching premium GLD Chrome series
Further information
More Information
Installment No
Brand ALLEN&HEATH
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account