ศูนย์รวมสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ในการฟังเพลงทั้งหลาย เป็น “เพื่อนคู่หู” ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนฟังเพลงในทุกระดับการใช้งาน